fbpx

שעות נוספות

כעורך דין לדיני עבודה באזור באר שבע, לא פעם נישאלתי על ידי לקוחות, מהי כמות השעות שניתן להעסיק עובד ליום עבודה ו/או שבוע עבודה, והאם אותו עובד זכאי לשעות נוספות.

אז תחילה חשוב להבין כי עניין זה מוסדר בחוק שעות עבודה ומנוחה אשר קובע, בין היתר, את התשלום בגין שעות נוספות (125% ו/או 150% מעבר לשכר הרגיל), את הכמות שעות שניתן להעסיק עובד, את יום המנוחה השבועי והתשלום בו, החוק דן בהפסקות שהעובד זכאי לקבל במקום העבודה  ועוד. אולם ייתכנו מצבים בהם החוק לא יחול עליך כעובד, במצב זה אותו עובד לא יהא זכאי להנות מהוראות החוק.

אי לכך ישנה חשיבות רבה לשאלה האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל עליך כעובד?

שכן ובמידה ואינו חל עליך, אינך זכאי לקבל את הזכויות מכוחו, בין היתר, לא תהיה זכאי לתשלום גבוה בגין עבודתך בשעות נוספות (125% ו/או 150% מעבר לשכר הרגיל).

כבר עכשיו ארגיע ואציין כי רוב העובדים במשק, חל עליהם חוק שעות עבודה ומנוחה, למעט מספר מצומם של סוגי עובדים, ביניהם, עובדים חזקים (כגון: מנכ"לים, וכדו'), עובדים בשירותי חירום- שוטרים וסוהרים, ועוד בהתאם לסע' 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

מתי מתחילים לשלם לי שעות נוספות?

ככלל (למעט מקרים חריגים), על המעסיק לשלם לעובד שכר בתעריף של שעות נוספות לאחר השעה השמינית ליום עבודה (בעבודת לילה -החל מהשעה 22:00- יש לשלם לעובד תעריף של שעות נוספות לאחר השעה השביעית ביום עבודה)  או לאחר השעה הארבעים ושתים בשבוע עבודה .

ניתן דוגמא להמחשה, ייתכן מצב בו עובד עבד 6 ימים בשבוע, כל יום במשך 7.5 שעות – החל מהבוקר עד הצהריים.  בהתאם לדוגמא העובד לא עבד 8 שעות כל יום אבל הוא עבד 45 שעות במהלך השבוע, ועל כן הוא יהיה זכאי לתעריף של שעות נוספות בגין 3 שעות עבודה.

כמה צריך לשלם לי בגין עבודתי בשעות נוספות:

לאחר שהוסבר מה הן שעות רגילות ומה הן שעות נוספות, כעת אסביר מה התעריף שיש לשלם לעובד שעבד שעות נוספות.

בשעתיים הראשונת הנוספות יש לשלם לעובד שכר בתעריף של 125% מהשכר השעתי הרגיל, ובשאר השעות הנוספות הבאות יש לשלם שכר בתעריף של 150% מהשכר השעתי הרגיל.

ניתן דוגמא לפישוט הדברים:

 עובד עבד 12 שעות ביום והשכר השעתי הרגיל שלו עומד על שכר המינימום -כלומר סך של 29.12 ₪ לשעה.

על כן באותו היום העובד צריך לקבל שכר בסך של 393.12 ₪ בהתאם לחישוב כדלקמן:

בעבור 8 שעות ראשונות – שעות רגילות – זכאי לסך של  232.96 ₪ (29.12 ₪ * 8 שעות).

בעבור השעתיים הבאות (שעות 9-10) – שעות נוספות 125% – זכאי לסך של 72.8 ₪    בהתאם לחישוב הבא:  72.8 ₪  =  { 2 שעות * (29.12 ₪ * 1.25)}.

בעבור השעות הבאות (שעות 11-12) – שעות נוספות 150% – זכאי לסך של 87.36 ₪    בהתאם לחישוב הבא:  87.36 ₪  =  { 2 שעות * (29.12 ₪ * 1.5 )}.

האם עובד יכול לקבל תשלום גלובלי בגין שעות נוספות?

כמו כן, העובד המעסיק רשאים להסכים על תשלום שעות נוספות גלובליות, בד"כ מדובר בענפי עבודה אשר אופיים דורש כי העובד יעבוד שעות רבות מעבר לשעות הרגילות ולכן התשלום בגין שעות נוספות משולם באופן גלובאלי מדי חודש, כך יותר נוח למעסיק (למשל-  בענף ההובלה הנהגים עובדים שעות נוספות רבות – אולם לענף זה יש הסדר מיוחד בהתאם לצו ההרחבה בענף ההובלה או בהתאם להסכם הקיבוצי של התאחדות בעלי מפעלי הובלה).

חשוב לדעת כי הסכמה שכזאת צריכה להיות מוסכמת על העובד וחייבת להיות בכתב. כמו כן השעות הנוספות הגלובליות צריכות להשתלם כרכיב נפרד בתלוש השכר ואין לשלמם יחד עם רכיב המשכורת, שכן הדין מגביל על תשלום שכר כולל ( למעט במקרים חריגים).

ראוי להבהיר כי גם אם המעסיק מציין בתלושי השכר רכיב שנקרא "שעות נוספות גלובליות" יש לבדוק אם מדובר בפיקציה/ הטעיה או באמת הסדר של שעות נוספות גלובליות. שכן פעמים רבות משרדינו ניתקל בתלושי שכר בהם רכיב "שעות נוספות גלובליות" אשר כל מטרתו להסוות את שכרו האמיתי של העובד על ידי פיצולו לרכיבים נוספים (כגון: שעות נוספו גלובליות) ולחסוך כספים על גב העובד. יש להבין כי במצב זה זכויות רבות של העובד נפגעות שכן הן משולמות בהתאם לשכר נמוך מהשכר שהיה זכאי לקבל. למשרדינו מגיעים מקרים אלו באופן תדיר ולא פעם תבענו, בשל התנהלות זו, את המעסיק בסכומים המגיעים למאות אלפי שקלים.

לאור האמור יש לבחון כל מקרה לגופו ולבחון אלו הסדרים חלים על אותו עובד, אי לכך מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום על מנת לבחון האם שולמו לכם מלוא זכויותיכם.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

שעות נוספות

אז מה היה לנו עד עכשיו: