fbpx

עבודה בשחור

לאחרונה נחשף משרדינו, משרד עורכי דין שניר בר זוהר הממוקם בבאר שבע, באמצעות התקשורת, לכך שבתקופת הקורונה בעלי עסקים רבים נותרים ללא עובדים. ההשערה שעלתה, במדיה התקשורתית היא כי עובדים רבים עובדים בשחור וזו במטרה, ככל הנראה, להנות מהדמי חל"ת או אבטלה בתקופת הקורונה בד בבד עם משכורת מעבודה שלא מדווחת לרשויות המס ולביטוח לאומי, כלומר עבודה בשחור.

על מנת להבין תופעה רעה חולה זאת שנקראת עבודה בשחור, נפרט בקצרה את הסיכונים הרבים שיש לצדדים הנוטלים בה חלק.

טיפ: כבר עכשיו יש לציין כי אם קיבלתם הצעה לעבוד בשחור. העצה של משרדינו היא להגיד לא רוצים.

מה היא עבודה בשחור ללא תלוש שכר?

בקצרה, עבודה בשחור היא עבודה שלא מדווחת לרשויות ואין לה תיעוד. שכן עבודה בשחור ללא דיווח בדרך כלל נסגרת בעל פה בין הצדדים ומשולמת בד"כ במזומן וזו על מנת שלא יהא עקבות לכסף שמועבר לעובד מדיי חודש. אי לכך, בעבודה בשחור בד"כ המעסיק אף לא מוציא תלוש שכר, לא מוסר חוזה עבודה והודעה לעובד וכד' (ועל כן הועבד לא יודע את מלוא הזכויות המגיעות לו). וזו על מנת להסוות קיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

חסרונות בעבודה בשחור?

כבר עכשיו יובהר כי עבודה בשחור מסכנת את כל הנוגעים בדבר הן העובד השכיר, הן העובד העצמאי, והן המעסיק ולא רק בשל היותה עבירה פלילת.

מעסיקים אשר מעסיקים עובדים בשחור חושפים את עצמם לעבירה פלילית וכן לתביעות מצד העובדים אשר עלולות לגרור סנקציות קשות וחיובים רבים בגין אי קיום הדין ופגיעה בזכויות העובד.

עבודה בשחור מהווה עבירה פלילית והיא אסורה על פי דין, בין היתר, היות והיא מהווה עבירת מס, שכן על המעסיק החובה לנכות במקור מיסים משכרו של העובד בשחור. ובכך שהעובד בשחור לא מדווח לרשויות המס, המעסיק לא מעביר כסף לרשויות המס בגין עבודת העובד.

מעסיק אשר מעסיק בשחור לא מוציא אף תלוש שכר וזו ככל הנראה כדי שלא יהיו עקבות לכך שהעובד בשחור אכן עובד אצל אותו מעסיק בשחור. בהתאם לחוק הגנת השכר אי הנפקת תלוש שכר מאפשר לעובד לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 5,000 ₪ לכל תלוש שכר אשר לא הונפק לעובד, ואף ייתכן כי בגין כל תלוש ישולם סך של 5,000 ₪ בגין אי מסירת פרטים בתלוש השכר בהתאם לדין.

כמו כן מעסיק בשחור ככל הנראה אף לא נותן לעובד בשחור ההודעה לעובד ו/או הסכם עבודה, אשר מטרתם לפרט את הכסף שזכאי העובד לקבל בגין עבודתו ואת הזכויות שזכאי לקבל בהתאם לדיני העבודה וגם בכך הוא (המעסיק) מסתכן בתשלום פיצוי לעובד בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה.

כמו כן, בעבודה בשחור, המעסיק בשחור לא מזדכה על הוצאות (משכורת העובד בשחור), שכן היות והעובד בשחור לא מדווח לרשויות מס הכנסה, המעסיק בשחור, ללא דווח על הכסף שמשלם לעובד, לא זכאי להזדכות ולהינות מהפחתת מס בגין הוצאה זו.

כפי שעינינו רואות מעסיק אשר מעסיק בשחור וככל הנראה אף ללא תלוש שכר, על כל מקרה מסתכן הן בסנקציות מרשות המיסים על כך שלא העביר את המס למס הכנסה בגין עבודת העובד, מסתכן בתיבעות וקנסות מן המוסד לביטוח לאומי על כך שלא העביר את דמי ביטוח לאומי מס בריאות ובכך יצר חוב,

והן בתביעה מן העובד אשר לא קיבל תלוש שכר ואת זכויתיו בהתאם לדיני העבודה. גם עובדים, עצמאים, מסתכנים בסנקציות כאמור עת עבדו בשחור.

שכן לגבי עצמאים, ככל והעובד העצמאי לא מדווח על הכנסותיו לרשויות, מדובר בין היתר, בעבירת מס המהווה עבירה פלילית ואשר הוא עלול לשאת בקנסות בגינה ואף ייתכן וינקטו נגדו סנקציות קשות יותר, יתרה מכך הוא עלול אף לשלם קנסות למוסד לביטוח לאומי.

וגרוע מכך, ככל ואותו עובד עצמאי הכניס משכורת גבוה שלא דווחה לביטוח לאומי ורשויות המס , עת ייפגע במהלך העבודה ייתקל הוא בקשיים בקבלת אובדן כושר עבודה השווה לשכר שהרוייח היות ואותו עובד עצמאי לא דיווח על מלוא התשכרותו, דבר זה נכון, אף ביחס לתביעה בגין אובדן כושר מול הקרן פנסיה של אותו עצמאי. גם עובד שכיר נפגע ממתכונת עבודה בשחור.

שכן, עובד שמסכים לעבוד עבודה בשחור ונפגע בעבודה יהיה לו קושי רב לתבוע את ביטוח לאומי ו/או קרן הפנסיה שלו בגין תאונת עבודה שכן הוא לא מדווח לרשויות (מס הכנסה ולביטוח לאומי) כמי שעובד.

אי לכך, גם לעובדים שכירים לא משתלם לעבוד בשחור וללא תלוש שכר ואף ראוי כי לא יסכימו למתכונת עבודה בשחור מייד כשגילו על כך. שכן ככל והמעסיק לא מנפיק תלוש שכר, אותו עובד שכיר לא יכול לדעת אילו זכויות הוא קיבל ואילו זכויות הוא זכאי להם בהתאם לדיני העבודה.

כמו כן, אף עובד בשחור עלול לשלם קנסות לרשויות, עם גילוי מתכונת עבודה זו.

איך אני יודע שאיני מקבל את זכויותי כעובד בעבודה בשחור?

עובד שכיר שמקבל כסף מזומן בגין שעות עבודתו בלבד מצביע על כך כי אותו עובד לא מקבל את כלל הזכויות בגין עבודתו, כגון, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים והפרשות לפנסיה. שכן כל שקיבל אותו עובד בשחור הוא תשלום כסף בגין שעות עבודה בפועל, על כן יתר זכויותיו לא משולמות. יתרה מכך, עת אינו מקבל תלוש שכר הוא אינו יודע מה הבסיס שכר שלו ולפי איזה שכר עליו לדרוש את מלוא הזכויות המגיעות לו.

האם נושאי משרה בתאגיד חשופים לחבות עת התאגיד בו הם עובדים מעסיק עובדים בשחור?

בהתאם לחוק הגנת השכר, עת תאגיד מעסיק עובד בשחור וללא תלוש שכר, ניתן להטיל אחרוית בגין התנהלות זו על נושא המשרה בתאגיד, שכן החוק קובע כי ככל ונעברה עבירה, כגון, אי מסירת תלושי שכר, על ידי התאגיד, ישנה הנחה משפטית (חזקה) שנושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפקח ולמנוע את העבירה, כל עוד לא יוכיח כי עשה כל שניתן למנוע את העבירה (אי מסירת תלושי שכר). הפרה של חובת הפיקוח של נושא משרה עלולה להוביל לקנס המגיע לעשרות אלפי שקלים (הקרוב לסך של 30,000 ₪).

מה היחס של בתי המשפט ל עבודה בשחור ?

עבודה בשחור הינה עבירת מס המהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. בתי המשפט בישראל רואים עבירות מס בחומרה רבה שכן מדובר בפגיעה בקופה הציבורית של המדינה, ואי נשיאה בנטל. עת האזרחים אשר לא לוקחים חלק בעבודה בשחור משלמים מס וביטוח לאומי ואילו אלה שלוקחים חלק בתופעה שלילת זו (המהווה עבירה פלילית), פוטרים עצמם מעול זה באמצעות עשיית דין עצמי.

סיכום

לאור האמור, נראה כי אין מנצחים בעבודה בשחור וכי כל הצדדים יוצאים נפסדים ממתכונת עבודה זו. אם כך, עולה השאלה, מדוע מתכונת עבודה זו עדיין חיה ובועטת בקירבנו? לדידי, הסיבה לכך היא העדר ידיעה של הנוגעים בדבר על הסיכונים שהם נוטלים עת הם עובדים בשחור.

אי לכך משרדינו ראה חשיבות רבה בלהוציא מאמר זה, וזו במטרה למגר תופעה שלילית זו ולהעמיד לקוראים מראה של הסיכונים הצפויים להם טרם עולה במוחם המחשבה לעבוד בשחור.

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין דיני עבודה בבאר שבע שניר בר זוהר, ממשרד עורכי דין שניר בר זוהר בבאר שבע, העוסק, בין היתר, בדיני עבודה וביטוח לאומי.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

אז מה היה לנו עד עכשיו: