fbpx

מהו שכר שעתי?

שכר שעתי, כשמו כן הוא, הינו השכר שהעובד והמעסיק סגרו כי העובד יקבל בגין שעת עבודתו.

כבר עכשיו יובהר כי המעסיק והעובד רשאים להסכים על סוגים שונים לתשלום שכר עבודה לעובד, כגון: שכר חודשי, שכר יומי ושכר שעתי. חרף האמור, בשלושת האלטרנטיבות העובד צריך לדעת מהו השכר השעתי שלו וזו על מנת שיוכל לחשב את כלל הזכויות המגיעות לו שכן חלקם מחושבות בהתאם לשכר השעתי (למשל: תעריף שעה נוספת).

מדוע חשוב לעובד לדעת מהו השכר השעתי?

כאשר העובד יודע מה הוא שכרו השעתי הוא יכול לחשב את השעות בגינן הוא מקבל שכר, וכן לעקוב אחר התנהלות המעסיק לצורך תשלום זכויותיו. חשיבות תעריף השכר השעתי משפיעה אף על השכר היומי והחודשי שצריך להשתלם לעובד.

ניתן  2 דוגמאות להמחשה:

דוגמא א' – השכר השעתי שקוף:

עובד שסגרו איתו על שכר שעתי בסך של 30.5 ₪, וכי עליו לעבוד 8 שעות ביום 25 ימים בחודש (כלומר 200 שעות בחודש). עובד זה זכאי  לשכר יסוד (בגין 182 שעות) בסך של 5,551 ₪, ושכר בגין שעות נוספות  125% (18 שעות בחודש) בסך של 686 ₪ (18 * 38.125 ₪ ). סה"כ זכאי העובד לשכר (בהנחה שעבד חודש מלא) בסך של 6,237 ₪.

כמו כן בדוגמא זו השכר היומי הרגיל של העובד עומד על סך של 222 ₪.

דוגמא ב' – השכר השעתי אינו שקוף:

עובד שסגרו איתו על שכר יומי בסך של 245 ₪ בגין 8 שעות, 25 ימים בחודש (כלומר 200 שעות בחודש). עובד זה זכאי לשכר (יסוד + שעות נוספות) בסך של 6,125 ₪ (25* 245 ₪). עובד כזה יכול לטעות ולחשוב שהשכר השעתי שלו עומד על סך של 30.6 ₪ (8  : 245), אולם שכרו השעתי נמוך יותר, שכן העובד הפשוט אינו יודע לחשב את תעריף השכר השעתי – היות והדבר דורש יידע משפטי והבנה מעמיקה של התלוש- ובפרט עת השעות הנוספות כלולות בשכר היומי.

בדוגמא שלנו השכר השעתי הרגיל ששולם לעובד (ללא שעות נוספות) עומד על סך של 29.95 ₪. 

כמו כן, בדוגמא זו השכר היומי הרגיל של העובד עומד על סך של 218 ₪.

והשכר החודשי הרגיל עומד על סך של 5,450 ₪.

סיכום- ניתוח הדוגמאות

כפי שעינינו רואות (בדוגמאות לעיל) על אף שמדובר באותם שעות עבודה חודשיות, ייתכנו מקרים (בעיקר כאשר המעסיק סוגר עם העובד על שכר יומי או חודשי) בהם העובד יתקשה לחלץ את השכר השעתי, ואף יסכים לשכר נמוך אשר ייפגע בזכיותיו וזו מבלי להבין כיצד ו/או בניגוד להסכמתו. 

בדוגמאות שצויינו לעיל, העובד בדוגמא ב' מקבל זכויות נמוכות יותר מהעובד בדוגמא א', למשל, הימי חופשה/ חג/ ומחלה שישלומו לכל עובד יהיו שונים (בדוגמא א' התשלומים לעובד יהיו גבוהים יותר). כמו כן אף ההפרשות לפנסיה יהיו משכר שונה (העובד בדוגמא א' – יהיה זכאי להפרשות גבוהות יותר).

אומנם מדובר בהפסד של שקלים בודדים בחודש אך לטווח הרחוק ההפסד עלול להגיע לאלפי שקלים ואף לעשרות אלפי שקלים (תלוי בוותק, ובזכויות שזכאי להן העובד).

אי לכך המלצת משרדינו היא כי העובד יבקש לדעת את שכרו השעתי (כלומר בהתאם לדוגמא א') וכי הדבר אף יקבל אסמכתא בכתב (בחוזה העסקה ו/או בהודעה לעובד).

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

מהו שכר שעתי?

אז מה היה לנו עד עכשיו: