fbpx

הודעה מוקדמת לפיטורין

בהיותי עורך דין דיני עבודה בבאר שבע לא פעם נשאלתי במהלך פגישת ייעוץ על המונח "הודעה מוקדמת" לפיטורין והתפטרות. על כן להלן מאמר אשר יסביר מהי הודעה מוקדמת.

מה היא הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות ?

כאשר עובד מפוטר על המעסיק ליתן לעובד התראה מספר ימים לפני מועד הפיטורים. בד"כ במכתב הפיטורין קובעים שהפיטורין יכנסו לתוקף תוך מספר ימים בהתאם לתקופת ההודעה מוקדמת. המועד משתנה בהתאם לוותק העבודה ולסוג תשלום השכר של העובד (שעתי או חודשי -משכורת).

כמו כן כמו שעל המעסיק ליתן לעבוד התראה מספר ימים (בד"כ עד חודש) לפני המועד בו העובד מפוטר. כך על העובד ליתן התראה למעסיק מספר ימים לפני שהוא מתפטר מהעבודה. בד"כ במכתב התפטרות נרשם שההתפטרות תיכנס  לתוקף תוך מספר ימים בהתאם לתקופת ההודעה מוקדמת. בהתאם לחוק ההודעה מוקדמת צריכה להיות בכתב עם תאריך ההודעה והמועד בו הפיטורין/התפטרות נכנסים לתוקף.

בתקופת ההודעה מוקדמת על העובד להגיע לעבודה כרגיל וכן הוא מקבל על עבודתו את שכרו הרגיל. כמו כן, המעסיק יכול להודיע לעובד כי הוא לא מעוניין שהעובד יגיע לעבוד בתקופת ההודעה מוקדמת בעסק (יש מעסיקים שחוששים שהעובד יפגע להם בעסק בתקופה זו ועל כן מעדיפים שלא יגיע לעבוד) אולם גם במצב זה על המעסיק לשלם לעובד את שכרו הרגיל לאורך כל תקופת ההודעה מוקדמת כאילו הגיע לעבודה.

כמה ימים יש לתת הודעה מוקדמת?

אז לצורך שאלה זו יש להבחין בין עובד שמקבל משכורת- בסיס חודשי לבין עובד שמקבל שכר שעתי או יומי.

כאשר העובד מקבל משכורת תקופת ההודעה מוקדמת היא :

מהחודש הראשון עד לחודש השישי כולל – יום אחד לכל חודש עבודה.

מהחודש השביעי עד חודש שנים עשר כולל – יומים וחצי לכל חודש עבודה.

לאחר שנת עבודה ראשונה ואילך – חודש ימים.

כאשר העובד מקבל שכר שעתי או יומי תקופת ההודעה מוקדמת היא :

מהחודש הראשון עד לחודש השנים עשר כולל (כלומר, שנת עבודה ראשונה)  – יום אחד לכל חודש עבודה.

החל מהחודש השלושה עשר עד החודש העשרים וארבעה כולל (כלומר, שנת העבודה השניה) – ארבעה עשר ימים וכן תוספת של יום אחד לכל שני חודשי עבודה.

החל מהחודש העשרים וחמישה עד החודש השלושים ושישה כולל (כלומר, שנת העבודה השלישית)- עשרים ואחד ימים וכן תוספת של יום אחד לכל שני חודשי עבודה.

החל מחודש שלושים ושבעה ואילך (כלומר, לאחר שנת העבודה השלישית ואילך )- חודש ימים.

מה קורה אם העובד התפטר וכעת הוא חולה ולא יכול להגיע לעבוד בתקופת ההודעה מוקדמת?

כאשר העובד חולה ומחלתו מגובה במסמכים רפואיים המעידים על כך, בהתאם לדין ולהלכה אין הוא צריך להגיע לעבוד בתקופת ההודעה מוקדמת ואין הוא מקבל שכר במצב זה, אלא זכאי הוא לתשלום בגין ימי המחלה שצבורים לו. כמו כן, במידה והעובד שוהה במחלה תקופה ארוכה שחופפת לתקופת ההודעה מוקדמת ואף עוברת אותה. במצב זה על המעסיק להמשיך לשלם לעובד תשלום ימי מחלה, ככל וצבורים לו ימי מחלה עד לסיום מחלתו או סיום הימים הצבורים לו.

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

הודעה מוקדמת לפיטורין

אז מה היה לנו עד עכשיו: