fbpx

דוגמא לנוסח מכתב התפטרות רגיל

מכתב התפטרות הינו מכתב המיועד למעסיק לפיו העובד מעדכן את המעסיק בהתראה מוקדמת כי הוא מתפטר תוך הזמן הנקוב במכתב הפיטורין. בתגובה לכך המעסיק יכול לארגן את העסק מחדש, לקבוע מצבת עובדים חדשה , לבצע שינויים ארגוניים , יכול להציע לעובד משרה אחרת ועוד. כמו כן, יתכנו מקרים בהם העובד מתפטר מסיבות שאינם תלויות במעסיק (לדוגמא: לימודים).

בשל התקדמות הטכנולוגיה המואצת עולה השאלה האם אפשר לשלוח מכתב התפטרות במייל? אכן ניתן לשלוח מכתב התפטרות במייל, שכן אף באמצעות המייל מתקיימת דרישת הכתב. אולם יש לוודא כי המכתב אכן הגיע לייעדו – למעסיק. ניתן גם לצרף למייל מסמך מצורף שבו מכתב הפיטורין.

דוגמא לנוסח מכתב התפטרות סיום עבודה


 
תאריך:____________
 
לכבוד,

(שם המעסיק)
(כתובת)

הנדון : מכתב התפטרות סיום העסקה

בעניין : העובד/ת ______________ת.ז.____________

הריני עובד/ת בחברתכם החל מיום _________ .

באשר על כן הריני מודיע בזה על התפטרותי אשר תיכנס לתוקף החל מיום ___________ (תקופת הודעה מוקדמת בהתאם לוותק)

בהזדמנות זו ברצוני להודות על תקופה מאתגרת ולאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך.
 
בברכה, ___________

תאריך:____________

חתימה:____________
ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

עורך דין דיני עבודה בבאר שבע

אז מה היה לנו עד עכשיו: