fbpx

דוגמא למכתב התפטרות עקב מצב בריאותי של בן משפחה

עובד זכאי להודיע למעסיקו כי לאור מצבו הרפואי – שהוכח בממצאים רפואיים ע"י רופא- של בן משפחתו (בן זוג, ילדיו , הורים, נכדים,  סבא וסבתא והורים של  בן הזוג ובלבד שגרים בביתו של העובד) המחייב את השגחתו ו/או טיפולו ו/או סיעודו וכדו' (בדרך כלל באמצעות מכתב מרופא ו/או עובדת סוציאלית) הוא מתפטר- ובמצב זה יהא זכאי לפיצוי פיטורין מלאים. על כן עליו להגיש מכתב התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של בן משפחה. להלן מכתב התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של בן משפחה.

דוגמא לנוסח מכתב התפטרות עקב מצב בריאותי של בן משפחהתאריך:________

לכבוד,
(שם המעסיק)
(בתובת)

הנדון : התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של בן משפחה

בעניין : העובד/ת ________ת.ז.______
     
הריני עובד/ת בחברתכם החל מיום _________  (לצורך קבלת פיצוי פיטורין צריכה לעבוד לפחות שנה).

ביום ____________ נישלח אליכם מסמך סיכום רפואי מרופא ___________ ו/או עו"ס (עובדת סוציאלית)__________ לפיו עליי להישאר עם ________ (בן המשפחה) לצורך טיפול/ השגחה משך __ (מס' שעות ביום)___ החל מיום ____ ובכלל עד להחלמתו.

לאור האמור ובפרט העמימות ביחס להחלמתו של ______ הריני מודיע לכם בזה על התפטרותי מן החברה לרגל מצבו הרפואי של ____________ אשר תכנס לתוקף החל מיום ____.

בהזדמנות זו ברצוני לאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך .
 
בברכה, __________

תאריך:___________

חתימה:__________

טפסים נוספים : דוגמא לנוסח מכתב התפטרות רגיל

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

עורך דין דיני עבודה בבאר שבע

אז מה היה לנו עד עכשיו: