fbpx

דוגמא לטופס התפטרות לצורך טיפול בילד

אישה אשר ילדה את תינוקה (ישנם מצבים נוספים בדין, כגון: אימוץ ילד מתחת לגיל 13 ועוד) רשאי/ת (היא או בן זוגה אולם בתנאים נוספים) בתקופה של עד תשעה חודשים מיום הלידה להתפטר לצורך טיפול בילד. התפטרות זו מזכה את העובד/ת  בפיצוי פיטורין מלאים. על כן עליו/ה להודיע למעסיק באמצעות מכתב פיטורין ולתת לו ההודעה על כך טרם ההתפטרות.

נוסח הטופס התפטרות לצורך טיפול בילדתאריך:____________הנדון : התפטרות לצורך טיפול בילד

בעניין : העובד/ת _________ת.ז.____________

הריני עובד/ת בחברתכם החל מיום _____________  (לצורך קבלת פיצוי פיטורין צריכה לעבור לפחות שנה).

ביום ___________  נולד בני/ בתי.

לרגל הולדת בני/בתי אני מודיע/ה בזה על התפטרותי לצורך טיפול בילד אשר תיכנס לתוקף ביום ____ .

למען הסר ספק, טרם חלפו 9 חודשים מיום הלידה .

בהזדמנות זו ברצוני להודות על תקופה מאתגרת ולאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך.
 

בברכה, __________

תאריך:___________

חתימה:__________

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

דוגמא לטופס התפטרות לצורך טיפול בילד

אז מה היה לנו עד עכשיו: