fbpx

דוגמא לטופס התפטרות בשל הרעת תנאים

במקרים בהם המעסיק פוגע בזכויותיו של העובד בין תוך שינוי חדד צדדי (לדוגמא: הפחתת השכר שעתי) ובין  על ידי אי תשלום זכויותיו מלכתחילה (לדוגמא: אי מתן הבראה לאחר שנה), זכאי העובד להתפטר ולקבל פיצוי פיטורין מלאים- ובלבד שיגיש תחילה מכתב התראה למעסיק לתיקון ההתנהגות הפוגענית אשר ככל  ולא תתוקן יגיש העובד מכתב התפטרות. כלומר תחילה  מתריעים בפני המעסיק ומיידעים אותו במכתב (מכתב התראה) על ההתנהלות שפוגעת בזכויות העובד אשר במידה ולא תתוקן תוך זמן סביר (יש לציין את הזמן במכתב התראה) העובד יגיש מכתב התפטרות. ככל והמעסיק לא תיקן את התנהגותו (הפגיעה בזכויות) בהתאם למכתב התראה – העובד יגיש כעת את מכתב ההתפטרות. זאת אומרת בסיטואציה זו של הרעת תנאים יש לבצע שלב נוסף לפני הגשת מכתב התפטרות. להלן דוגמא למכתב התפטרות בשל הרעת תנאים.

נוסח הטופס התפטרות בשל הרעת תנאיםתאריך:___________
  


הנדון:  התפטרות  בשל הרעת תנאים

בעניין : העובד/ת _________________ת.ז._________________

הריני עובד/ת בחברתכם החל מיום _______________  (לצורך קבלת פיצוי פיטורין צריכה לעבור לפחות שנה).

ביום ________ נשלח אליכם מכתב התראה טרם פיטורין (להלן: "מכתבי") לפיו התרעתי כי אני יגיש מכתב התפטרות ככל ולא

תתקנו את התנהלותכם ביחס ל- ___(יש לכתוב את הסיבה להרעת תנאים)___ לא יאוחר מיום ___________.

חרף מכתבי לא הואלתם לתקן את התנהלותכם על כן אני מודיע/ה בזה על התפטרותי בשל הרעת תנאים, אשר תיכנס

לתוקף החל מיום _____ (תקופת הודעה מוקדמת בהתאם לוותק).

בהזדמנות זו ברצוני לאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך .
 

בברכה, __________
תאריך:___________
חתימה:__________

ע"ד שניר בר זוהר

ע"ד שניר בר זוהר

המייסד והבעלים של המשרד ע"ד שניר בר זוהר. הינו בעל תואר ראשון LLB למשפטים בהצטיינות. בעל ניסיון רב, אותו רכש במהלך השנים עת ניהל וכתב עשרות תביעות מיום פתיחת המשרד ועד היום. משרד עו"ד שניר בר זוהר הינו משרד בוטיק המתמקצע בעיקר בדיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פרטי ונזיקין, נזקי רכוש וגוף וכן בתת הענפים המשפטים בתחומים אלה.

דוגמא לטופס התפטרות בשל הרעת תנאים

אז מה היה לנו עד עכשיו: